In Thẻ Cảm Ứng, thẻ chấm công nhân viên cảm ứng

Thẻ cảm ứng chấm công, thẻ cảm ứng giữ xe toà nhà, chung cư cao cấp


Thẻ cảm ứng, thẻ vip, thẻ chip, thẻ nhân viên, thẻ vip, thẻ từ- www.thenhua.Info | Các thẻ dùng cho máy chấm công, cổng kiểm soát thông tin ra vào doanh nghiệp, thẻ tích lũy điểm thưởng, thẻ giảm giá cộng điểm...


- Có 2 loại: Độ dày 2mm và Độ dày 0.76mm.


- In thẻ cảm ứng, In thẻ chip thông minh cảm ứng trực tiếp lên thẻ hoặc kết hợp với thẻ nhân viên mỏng để có thể sử dụng nhiều lần khi có biến động nhân sự trong doanh nghiệp.

Thẻ Cảm Ứng, The Cam Ung, In The Cam Ung, In Thẻ Cảm Ứng Chấm Công THE CAM UNG CHAM CONG NHAN VIEN, Thẻ Cảm Ứng Dùng Cho Máy Chấm Công Nhân Viên THE CAM UNG CON TRO, In The Cam Ung Tu Nhan Vien, Thẻ Cảm Ứng Ra Vào Cổng, Thẻ Cảm Ứng Từ Quản Lý Nhân Viên
THE CAM UNG TU, Thẻ Cảm Ứng Từ Loại Dày, Thẻ Mango 12.5Hz, Thẻ Cảm Ứng Có Lỗ Đeo Dây Thẻ Nhân Viên, Thẻ Cảm Ứng Mango Loại Dày Cao Cấp Chấm Công THE CHAM CONG CAM UNG, Thẻ Cảm Ứng Proximity 12.5Hz Dùng Cho Máy Chấm Công Nhân Viên, Thẻ Cảm Ứng Loại Mỏng Proximity 12.5Hz Loại in Số, không in số THE CHIP PROXIMITY DAY CAM UNG, Thẻ Mango Cảm Ứng Đục Lỗ đeo dây thẻ nhân viên, móc USB theo thẻ cảm ứng