THẺ ATM | THE ATM | Thiết kế in ấn, sản xuất các loại thẻ tài chính và thẻ ATM

Thẻ ATM| In Thẻ Nhựa ATM- In Thẻ ATM, In The ATMwww.thenhua.Info | Chủng loại thẻ như thẻ ATM, thẻ liên kết, thẻ Visa, thẻ Master, thẻ ngân hàng, Thẻ thanh toán
- Là các loại thẻ thông dụng và đem lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng trong việc thanh toán trong nước cũng như ngoài nước


- Các đơn vị ngân hàng, đơn vị doanh nghiệp đã liên kết với doanh nghiệp phát hành thẻ để phát hành thẻ Nhân Viên kết hợp với thẻ ATM.


- Hiện nay các trường cao đẳng, đại học liên kết với ngân hàng để phát hành in thẻ sinh viên liên kết với thẻ ATM.


Thẻ nhựa, thẻ vip, thẻ khách hàng, thẻ nhân viên
- Các nhà máy, xí nghiệp liên kết với ngân hàng để phát hành in thẻ công nhân liên kết với hệ thống thẻ ATM.


- Các hệ thống thương mại đện tử phát hành in thẻ thanh toán cho hệ thống liên kết của mình.
The Nhua ATM, In The ATM, Thẻ Từ ATM In Thẻ ATM Ngân Hàng, In Thẻ Ngân Hàng, In Thẻ Rút Tiền Thẻ ATM, In Thẻ Nhựa Dùng Cho Máy ATM
Thẻ Nhựa Gắn Từ HiCo Đạt Chuẩn EMV dùng cho thẻ tài chính ngân hàng Thẻ Nhựa Ứng dụng từ ATM, Từ Hico, Từ LoCo dùng thẻ ATM ngân hàng In Thẻ Rút Tiền Ngân hàng, Thẻ Ngân Hàng Đạt Chuẩn EMV