THẺ KHÁC | Thẻ Chip Thông Minh, Thẻ Cảm Ứng, Thẻ Mã Vạch, Thẻ Nhựa

Thẻ Khác| In Thẻ Chip Thông Minh


Thẻ Nhựa Cảm Ứng Mango, Thẻ Chip Cảm Ứng, Thẻ Chấm Công Loại Dày 12.5Hz - www.thenhua.Info | Là dạng thẻ đặc thù riêng cho từng ứng dụng và nhu cầu riêng trong ứng dụng thẻ.

- Thẻ dạng này người ta thường gọi là thẻ chuyên dụng khác.

-  Theo cách khác có thể gọi là thẻ kết hợp riêng như Thẻ chip giữ xe thông minh, Thẻ cảm ứng từ kết hợp thẻ chip


Thẻ Sticker, Thẻ Nhựa Game, Thẻ Nhựa Phím Thẻ Nhựa Móc Chìa Khóa, Thẻ Móc Khóa Nhựa, Móc Khóa Nhựa, Móc Chìa Khóa Nhựa, In Móc Khóa Móc Khóa Treo Phòng Khách Sạn, Móc treo phòng Khách Sạn, Móc Gắn khóa Phòng, Móc Ghi Chú Phòng
Thẻ Cảm Ứng Ra Vào Toà Nhà, In Thẻ Cảm Ứng Ra Vào Tòa Nhà
Móc nhựa treo phòng khách sạn, móc treo ổ khóa
Bảng tên nhân viên dùng trong nhà máy, thẻ nhân viên kích thước lớn, in thẻ nhựa nhân viên